Vässa ditt skrivande

I tidningen Skriva delar Sveriges främsta författare och skrivlärare med sig av sina råd och erfarenheter.

Skrivas typläsare är en högutbildad kvinna i yngre medelåldern som är en mycket aktiv kulturkonsument och gärna gör sin egen röst hörd, antingen som etablerad författare eller som bloggare, informatör eller liknande.

Kontakta oss gärna för mer information om möjliga lösningar via magasinet, hemsidan och nyhetsbreven.

Tillväxtbolaget
08-410 272 00