Tillväxtbolaget gör skillnad

Tillväxtbolaget i Stockholm är ett säljbolag som optimerar ditt företags tillväxt, främst via försäljning.

Inom ramarna för verksamheten investerar Tillväxtbolaget även i entreprenörsdrivna företag.

Vägen till ökad tillväxt börjar här

FÖRSÄLJNING SAMT AFFÄRS- OCH KONCEPTUTVECKLING

Uppdragsbaserad försäljning

Som säljbolag säkerställer vi utvecklingen av våra uppdragsgivares intäkter. Arbetet innefattar både produktutveckling av befintlig affär såväl som affärsutveckling av nya intäkter. Läs mer.

Tillväxtbolaget
Invest

Inom ramarna för Tillväxtbolaget investerar vi även i entreprenörsföretag genom att ansvara för alla delar såsom försäljning, marknad, PR, affärsutveckling och företagsledning.

Vägen till ökad tillväxt börjar här. Oavsett om du är blivande uppdragsgivare, kund eller medarbetare. Vi är en självklar partner för er som vill uppnå en accelererande tillväxt.