Ett av Sveriges största magasin alla kategorier

SJ's ombordmagasin Kupé har senaste åren ökat räckvidden kraftigt. Nu läses magasinet av närmare 300.000 läsare varje månad och över hela en miljon personer under ett år.

Vi erbjuder både kostnadseffektiva annons- och bilagelösningar.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Tillväxtbolaget
08-410 272 00