Kontakta oss gärna om du vill skapa tillväxt tillsammans med oss.
Vi söker löpande nya uppdragsgivare, samarbetspartners och medarbetare.

Tillväxtbolaget tar över annonsförsäljningen för Friskis&Svettis tidning

1 juni 2012

Friskis&Svettis toppar senaste årens mätningar kring kundnöjdhet. Föreningens tidning, Friskispressen, är Sveriges största träningstidning. – Friskispressen når över 270 000 läsare per utgåva och mer än 500 000 läsare per år. Vi har en stor potential som mediekanal till svenska folket, säger chefredaktör Mattias Wising Bonde.

Nu inleder tidningen ett annonssamarbete med Tillväxtbolaget.

Likeability är ett nyckelord inom marknadsföring idag. Graden av likeability är ett kvitto på hur ett varumärke uppfattas av konsumenterna. Undersökningsföretaget Svenskt Kvalitetsindex mäter regelbundet hur olika varumärkens utvecklas inom olika branscher. I den senaste mätningen dominerar Friskis&Svettis kategorin träningscenter totalt. Friskis&Svettis har mest nöjda kunder, är mest omtyckt och har det starkaste varumärket.

Det speglar även intresset för den egna tidskriften, Friskispressen, med 273 000 läsare och en upplaga på närmare 200 000 exemplar. Tidningen representerar också en intressant målgrupp ur ett annonsörsperspektiv. Hälsa och träning har varit en tillväxtbransch de senaste åren. Nu tänker Friskis&Svettis Stockholm, som ger ut tidningen, öppna upp Friskispressen mot nya annonsörsgrupper. Tillväxtbolaget har fått uppdraget att leda satsningen.

– Hälsa och träning är en multimiljardbransch där vi ser Friskispressen som en direkt mediekanal till svenska folket. Där kommer vi att börja bearbeta befintliga och nya annonsörer för kraftig tillväxt de närmaste åren, säger Niklas von Sterneck, VD för Tillväxtbolaget. – Samarbetet mellan Friskis&Svettis Stockholm och Tillväxtbolaget innefattar tidningen, event, sampling och i viss mån andra annonsytor.

Tina Reuterswärd, säljare och projektledare på Friskispressen, jobbar vidare med Friskispressen, men från och med den 1:a augusti under Tillväxtbolagets flagg.

Friskis&Svettis har 530 000 medlemmar och har vuxit oavbrutet de senaste tio åren. Tidningen Friskispressen har 273 000 läsare och en upplaga på uppemot 200 000 exemplar. Utgivning: 6 gånger per år. Källa: Svenskt Kvalitetsindex, Orvesto och ISI Wissing.

Kontakta oss för mer information.

Niklas von Sterneck
08-410 272 01