Kontakta oss gärna om du vill skapa tillväxt tillsammans med oss.
Vi söker löpande nya uppdragsgivare, samarbetspartners och medarbetare.

Tillväxtbolaget representerar från och med april tidningen Civilekonomen

4 april 2011

Torbjörn Askman, chefredaktör: - Genom samarbetet med Tillväxtbolaget siktar vi på en fördjupning av relationen till våra annonsörer. Tanken är att utöver traditionella annonslösningar i framtiden kunna erbjuda mer flexibla och skräddarsydda upplägg. Det är särskilt viktigt när arbetsmarknaden nu vänt uppåt.

Civilekonomer är eftertraktade på arbetsmarknaden. Många har lätt att få arbete. Många av våra annonsörer har upptäckt Civilekonomen som en plats att presentera sig som attraktiv arbetsgivare – inte minst bland de nyutexaminerade.

Johan Wictorin, Tillväxtbolaget: - Det känns oerhört roligt att få representera Civilekonomen, som har en sådan intressant och attraktiv målgrupp. Vi ser verkligen fram emot det fortsatta samarbetet och den spännande utvecklingen som ligger framför oss.

Tidningen Civilekonomen går ut till alla medlemmar i Civilekonomerna. Tidningen kommer ut med 10 nr. per år och har en TS-kontrollerad upplaga på 36 700 ex. Antalet läsare är enligt Orvesto Konsument 46 000 (2010).

Kontakta oss gärna för mer information.

Niklas von Sterneck
08-410 272 01