Kontakta oss gärna om du vill skapa tillväxt tillsammans med oss.
Vi söker löpande nya uppdragsgivare, samarbetspartners och medarbetare.

Samarbete med Sveriges Annonsörer

18 februari 2011

En pigg 85-åring! Tidningen Annonsören kom ut med sitt första nummer redan 1926 och har varit annonsköparens bästa vän sedan dess. Nu får Annonsören ett rejält ansiktslyft.

– Vi vill göra Annonsören till något mer än en medlemstidning. Vi vet att medlemmarna efterfrågar en tidning som innehåller case och instrumentella artiklar, som ger både identifikation och fungerar som goda exempel. Dessutom vill vi att tidningen ska spegla den globala miljö som många marknadschefer i dag arbetar i, säger Elisabeth Thörnsten, kommunikationschef på Sveriges Annonsörer.

Tidningen går idag ut med fyra nummer per år till 4 000 personer som arbetar på Sveriges Annonsörers 500 medlemsföretag.Annonsören ska även i fortsättningen lyfta fram Sveriges Annonsörers egna rådgivare och experter som alltid varit en uppskattad del av tidningen.

– Ett av våra viktigaste uppdrag är att visa reklam- och mediefrågornas betydelse, i både näringslivet och samhället i stort. Därför ska tidningen också nå ledamöterna i styrelserummen och andra beslutsfattare. De ska även synas i tidningen mer än tidigare, säger Elisabeth Thörnsten.

Nordiska Tidningsbolaget står för både omgörning och redaktionell produktion av Annonsören. Bland Nordiska Tidningsbolagets övriga produktioner märks till exempel magasinen Kupé och Allt Om Tidskrifter, Sveriges Tidskrifters magasin.

– Det är alltid lika roligt och hedrande att få ett uppdrag av den bransch som man själv är en del av, säger Peter Willebrand, redaktionschef på Nordiska Tidningsbolaget.

– När vi gjort om Annonsören har ledorden varit affärsnytta, instrument och identifikation. Formmässigt har vi sneglat på brittiska och amerikanska tidningar som Campaign och Ad Age som ligger målgruppen nära i tilltal.

En tidning som heter Annonsören ska självklart också till stora delar vara annonsfinansierad. Nystartade Tillväxtbolaget, som leds av grundarna Niklas von Sterneck och Johan Wictorin, har fått säljuppdraget. Det innebär bland annat att man för första gången skapar ett heltäckande annonspaket kring Annonsören.

– Med nya Annonsören kan sponsorerna med start i mars kommunicera direkt med marknadscheferna via print, webb och event, säger Niklas von Sterneck.

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen som arbetar för effektivare marknadskommunikation. Detta genom att skapa större effekt på medlemmarnas investeringar i reklam och övrig kommunikation, öka kunskapen och representera deras intressen. Vi ägs av våra medlemmar, landets största annonsörer, vilka står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Vi har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörorganisation. Läs gärna mer på www.annons.se

Kontakta oss gärna för mer information.

Niklas von Sterneck
08-410 272 01