Kontakta oss gärna om du vill skapa tillväxt tillsammans med oss.
Vi söker löpande nya uppdragsgivare, samarbetspartners och medarbetare.

Kupé i ny kostym

7 februari 2017

Contentbyrån Klintberg Niléhn tar över SJ:s ombordtidning Kupé – resultatet syns i stolsfickan redan i april.

Nu får ett av landets mest klassiska magasin, SJ:s ombordtidning Kupé, en rejäl uppdatering! SJ har valt contentbyrån Klintberg Niléhn att leda förändringsarbetet som kommer att omfatta allt från redaktionellt anslag och formgivning till format och papper.

– Vi vill göra tidningen mer angelägen för resenärer från hela landet. Det blir en satsning på ökad kvalitet i allt från bilder till papper och själva innehållet. Klintberg Niléhn har rätt erfarenhet och hög kompetens för uppdraget, säger Malou Sjörin, ansvarig utgivare för Kupé och kommunikationsdirektör på SJ. Magasinet med en räckvidd på cirka 260 000 läsare fortsätter att komma ut 10 gånger per år med dubbelnummer under sommaren och vintern.

– Kupé kommer att få en tydligare röst och identitet – och bli det inspirerande idémagasin som vi tycker att både SJ och resenärerna förtjänar. SJ knyter ihop människor och städer, exakt samma funktion ska magasinet ha, säger Elin af Klintberg, kreativ chef på Klintberg Niléhn. Klintberg Niléhn förlänger även samarbetet med säljteamet på Tillväxtbolaget.

– Vi är glada över att få fortsätta representera Kupé som läses av mer än en miljon människor per år. Vi är övertygade om att Klintberg Niléhn kommer att utveckla magasinet ytterligare och att vi tillsammans kan attrahera nya och gamla annonsörer, säger Johan Wictorin på Tillväxtbolaget.

Första numret av ”nya” Kupé landar på tågen 1 april.

För mer information:
Malou Sjörin
Elin af Klintberg 0707 16 43 35
Johan Wictorin 0709 994 779

Niklas von Sterneck
08-410 272 01